Vi styrer jeres byggeri i mål!


Tanker og ønsker vendes til et færdigt projekt

I begyndelsen af byggeprojektet træffer man ofte de vigtigste beslutninger i forhold til det færdige byggeri. Det er samtidig også her, man ved mindst om projektet. Som jeres bygherrerådgiver er Byggeleddet klar til at realisere jeres projekt og hjælpe det sikkert igennem fra start til slut.

Med afsæt i jeres ideer hjælper vi med planlægning, udvikling og tegning, økonomi samt kontakt til og samarbejde med arkitekt, ingeniør, teknisk rådgiver og myndigheder.

Vi tilbyder ekspertbistand til blandt andet:

Projekteringer

 • Skitser
 • Volumenstudier
 • Myndighedsbehandling
 • Arbejdstegninger
 • Statiske beregninger
 • Energiberegning
 • Tidsplaner

Udbud og licitation

 • Materialebeskrivelse
 • Udbudsmateriale
 • Afholdelse af licitation
 • Udfærdigelse af kontrakter

Byggeledelse

 • Økonomistyring
 • Kontakt til håndværkere og entreprenører
 • Afholdelse af byggemøder
 • Kontrol af udførelse
 • Afleveringsforretning
 • 1- og 5-års gennemgang samt eventuel konflikthåndtering

Om byggeleddet

Vi er jeres partner, som aktivt arbejder for gennemførelsen af jeres idéer og ønsker til rette tid og i rette kvalitet indenfor det aftalte budget. Nøgleordene er ordentlighed og gensidig respekt overfor alle parter under byggeriet via tillid, god kommunikation og holdbare aftaler der hindrer unødige overraskelser.

Egen tegnestue

Byggeleddet arbejder på et fundament af mange års erfaring med boligbyggeri, projektudvikling og erhvervsbyggeri indenfor både tegning og byggeledelse. Vi tilbyder at stå for arkitektarbejdet i jeres projekt. Her er det selvfølgelig vores fornemme opgave at forstå jeres ideer og interesser og overføre dem til færdige tegninger, der opfylder netop jeres ønsker og behov.

René Jørgensen – Byggeleddet

Byggeleddet får jeres tanker og ønsker vendt til et færdigt projekt ved hele tiden at være tre skridt foran i processen.

Med venlig hilsen
René Jørgensen, Byggeleddet